Images
 Images gallery
이미지갤러리
전시풍경 이미지 갤러리입니다.
 
  제2전시실 작품전시윤미란 이남규작가
ㆍ작성일: 2010-06-21 14:40 ㆍ조회: 616 sdc18382.jpg (62KB) (Down:4)


씨와마프 5부전(윤미란님,이남규님)7월20일까지 연장전시예정입니다


 

(본관 제2전시실 )
 
                                                                     많은 관람 바랍니다,


 

                                                   

 

▒ 청원미술관▒ 363-823 충북 청원군 현도면 우록리 753-7(청원가구마을내) TEL.043) 269-2556 / FAX. 043) 269-2557 / E-mail : cwam@cwam.kr