Community
 Notice
공지사항
 
  2012.9.4~10.16일까지 (사)평화미술협회 충청지회 회원정기전
ㆍ작성자: 나리다 ㆍ작성일: 2012/08/16 (목)   http://hilibing.com
 
 
     (사)평화미술협회 충청지회 회원정기전  
 
                  2012.9.4~10.16일까지 본관 제2전시실
 
 
 

 


  

▒ 청원미술관▒ 363-823 충북 청원군 현도면 우록리 753-7(청원가구마을내) TEL.043) 269-2556 / FAX. 043) 269-2557 / E-mail : cwam@cwam.kr